Tải xuống, cài đặt và sử dụng Simple Facebook

Bạn đã hoàn thành đăng ký thông tin để tải xuống và trải nghiệm phần mềm Simple Facebook – Một giải pháp Marketing Online trên mạng xã hội Facebook.
Hãy nhấn nút “Tải xuống” bên dưới để bắt đầu!

Lưu ý:

Sau khi tải xuống và cài đặt thành công, bạn hãy sao chép mã kích hoạt trên phần mềm của bạn, gửi mã kích hoạt đó tới chúng tôi để được kích hoạt và sử dụng. Click vào công cụ chat bên dưới hoặc hotline: 0399 613 102